Hur tar jag bort ett datum?

Om du inte har några bokningar på ditt publicerade datum så kan du själv gå in i ditt Skillbreak admin och ta bort det.

Ta bort ett datum utan bokningar

Steg 1

Gå till sektionen “Hantera datum och deltagare” i ditt Skillbreak admin. 

Steg 2

Klicka på "Radera" på det datum du vill ta bort. 

Ta bort/avboka ett datum som har fått bokningar

Om du behöver ta bort ett datum som redan har bokningar, se följande artikel.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss