Hur avbokar jag ett datum?

Om du inte har några inbokade deltagare kan du själv plocka bort datumet i ditt Skillbreak-admin. Har du inbokade deltagare ber vi dig vara omsorgsfull med avbokningar och endast ställa in i absoluta nödfall. 

Hur ställer jag in ett kommande datum?

Gå till "Hantera datum och deltagare" och klicka på knappen som ser ut som tre prickar (•••) vid datumet du vill välja och sedan "Avboka". Du får du upp ett formulär där du anger skäl för avbokning, skriver en hälsning till deltagarna och fullföljer genom att klicka på "Bekräfta avbokning". Deltagarna meddelas då automatiskt och kan själva omboka sin plats eller få en återbetalning. 

Att tänka på: 

  • Publicera nya datum innan du ställer in för att ge deltagarna möjlighet att omboka direkt.
  • Var ute i god tid, gärna fyra dagar innan starttid. 
  • Förklara för deltagarna varför du ställer och uppmana till att omboka 

Vad händer om jag inte når upp till mitt minimiantal deltagare?

Du har rätt att ställa in ett datum om du inte har kommit upp i minimiantalet du har satt för antal deltagare. Du ansvarar själv för att fatta det beslutet och följer processen ovan om du önskar ställa in. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss