Kommer min serviceavgift ändras? (Gäller befintliga kunder 2022-09-29)

Under september 2022 lanserar vi en ny prismodell som delar upp avgiften i transaktionsavgift, bokningsavgift och annonsavgift och med möjlighet att välja tre prisplaner, Free (0 kr/mån), Standard (300 kr/mån) och Premium (950 kr/mån). Prisplanerna är anpassade efter behov av funktionalitet och bokningsavgiften justeras beroende på ditt val. Läs mer om nya prismodellen

Vad innebär den nya prismodellen för mig?

De allra flesta har möjlighet att spara pengar genom att välja prisplan efter behov och utnyttja vår nya funktionalitet med delningslänkar. Hör av dig till expert@skillbreak.com om du redan har bestämt dig för en prisplan eller behöver hjälp att välja.

Kommer min avgift att ändras?

Ja, din avgift kommer ändras beroende på vilken prisplan du väljer. I övergångsperioden justerar vi din avgift manuellt till samma procentuella nivå som du hade innan men enligt den nya modellen och du behåller samma funktionalitet som du har idag. Ändringen innebär att din serviceavgift kommer redovisas annorlunda än du är van i dina utbetalningsspecifikationer. 

Hur lång tid har jag på mig att välja prisplan?

Vi har i dagsläget inte satt någon tidsfrist på val av prisplan, men det finns pengar att spara genom att göra ett val. Hör av dig till expert@skillbreak.com om du redan har bestämt dig för en prisplan eller behöver hjälp att välja.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss