Hur räknar jag ut kostnaden per bokning?

Ta reda på aktuella priser för den prismodell du valt och lägg ihop avgiftens delar för att räkna ut din kostnad per bokning:

Transaktionsavgiften + Bokningsavgiften + Annonsavgiften* = Din avgift per bokning

*Annonsering är ett valbart alternativ och avgiften utgår bara när ditt koncept genererar bokningar från marknadsplatsen skillbreak.com.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss